ubytovaci-rad

ubytovaci-rad

Jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle
§ 754 a násl. Občanského zákoníku